Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Landbrugets byggeblade: Slagtesvinestalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 57) (* 1)


Staldtyper og konstruktioner. SBI-landbrugsbyggeri 57. 1979. 57 byggeblade i A4 og A3 samt tegningsoversigt og litteraturliste. Kr. 61,90.

En samling planeksempler for slagtesvinestalde med detailtegninger af krybber, grebninger og rensegange, gødningskanaler og gulve. Tegningerne omfatter flere udførelser af de enkelte bygningsdele, og er udformet så de kan kombineres indbyrdes.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.