Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Landbrugets byggeblade: Fare- og smågrisestalde. (SBI-landbrugsbyggeri 60) (* 1)


Staldtyper og konstruktioner. SBI-landbrugsbyggeri 60. 1980. 47 byggeblade i A4 og A3 samt tegningsoversigt og litteraturliste. Kr. 73,20.

Byggebladssamlingen omfatter 4 eksempler på farestalde til løsgående søer, 10 eksempler på farestalde til bundne søer, samt 3 eksempler på smågrisestalde. Detailtegningsmaterialet omfatter krybber, rensegange, gødningskanaler, ventilationskanaler og gulve. Tegningerne omfatter flere udførelser af de enkelte bygningsdele, og de kan kombineres indbyrdes.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.