Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager (SBI-anvisning 110) (* 1)


Eksempler på dimensionering og udførelse. Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 110.2 udgave 1981. 76 s. +2 tillæg. A5. Kr. 45,75.

Publikationen er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementet og giver blandt andet anvisninger på udførelsesmæssige principper og eksempler på konstruktioner til lavt byggeri. Anvisningen er godkendt af Boligministeriet således at konstruktionseksemplerne kan anvendes uden yderligere dokumentation for bæreevne og stabilitet.

Afløst af SBI-anvisning 147: Konstruktioner i småhuse

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.