Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Landbrugets byggeblade: Drægtighedsstalde (SBI-landbrugsbyggeri 61) (* 1)


Staldtyper og konstruktioner. SBI-landbrugsbyggeri 61. 1983. 40 byggeblade i A4 og A3 samt tegningsoversigt og litteraturliste. Kr. 91,50.

Byggebladssamlingen omfatter 6 eksempler på drægtighedsstalde med båse, 7 eksempler på drægtighedsstalde med bokse og eet eksempel på en løbestald med ornestier. Detailtegningsmaterialet omfatter staldgulve, gødningskanaler, gyllekanaler og ventilationskanaler. Udformningerne af indretningsdetaljerne er typiserede, så tegningerne kan kombineres indbyrdes.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.