Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Konstruktioner i småhuse (SBI-anvisning 147) (* 1)


Styrke, fugt isolering, brand. Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 147. 1985. 3. oplag 1987. 116 s. A5. Kr. 72,00.

Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Bygningsreglement for småhuse, 1985. Den indeholder eksempler på dimensionering og udførelse af konstruktioner i traditionelle og moderne småhuse med indtil 2 etager. Hvis man følger anvisningens eksempler, kræves der ikke ingeniørmæssig eftervisning af, at reglementets krav er opfyldt med hensyn til styrke, fugt, varme, lyd og brand.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.