Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Brandsikring af ventilationsanlæg (SBI-anvisning 159) (* 1)


Peter Olufsen. SBI-anvisning 159. 1988. 96 s, A5. Kr. 140,00. Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Dansk Ingeniørforeningens norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428. Den er en vejledning i den praktiske anvendelse af normen skrevet for teknikere, der projekterer eller udfører ventilationsanlæg, eller som deltager i kommunernes byggesagsbehandling.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.