Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers lydisolering. Ældre bygninger (SBI-anvisning 136) (* 1)


Jørgen Kristensen. SBI-anvisning 136. 1983. 100 s. A5. Kr. 66,50.

Anvisningen gennemgår de akustiske egenskaber for en række bygningsdele, som er typiske for ældre bygninger. Der bringes eksemler på lydisolerende foranstaltninger og vurdering af den lydisolation, der kan ventes opnået. Anvisningen er godkendt af Boligministeriet i relation til kap. 9 i Bygningsreglement 1982.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.