Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fundering af enfamiliehuse og mindre bygninger (SBI-anvisning 127) (* 1)


C. C. Ballisager. SBI-anvisning 127. 2. udgave 1985. 120 s. A5 Kr. 91,50.

Anvisningen gennemgår de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for fundering af en bygning. Den indeholder vejledning og eksempler, som direkte kan bruges af den udførende entreprenør. For den projekterende tekniker findes yderligere nogle eksempler på beregning.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.