Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers varmeisolering (SBI-anvisning 111) (* 1)


Nils Erik Andersen, Georg Christensen og Fleming Nielsen. SBI-anvisning 111. 2. udgave 1986. 48 s. A5. Kr. 48,50.

Anvisningen gennemgår og uddyber kravene til varmeisolering i Bygningsreglement 1982 og Bygningsreglement for småhuse, 1985, og bringer eksempler på konstruktioner der opfylder kravene. Anvisningens fortolkning af bygningsreglementernes bestemmelser og fremgangsmåden ved beregning af en bygnings varmetabsramme er godkendt af Boligministeriet.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.