Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Trækstruktioner. Beregning (SBI-anvisning 135) (* 1)


H.J. Larsen og H. Riberholt. SBI-anvisning 135. 2. udgave 1988. 212 s. A5. Kr. 213,50.

Anvisningen gennemgår materialer til trækonstruktioner og beregning af de almindeligste elementer og konstruktioner i overensstemmelse med de normer, der er udkommet i 1982. Anvisningen er udarbejdet til brug både ved projektering og som lærebog. Den forudsætter kendskab til den tekniske elasticitetsteori, men kan anvendes uden speciel viden om træ.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.