Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme. (SBI-anvisning 131) (* 1)


Kaare Kjerulf. SBI-anvisning 131. 1982. 24 s. A5. Kr. 25,00.

Anvisningen giver retningslinier for kontroleftersyn og oplyser om, hvordan svampeangreb kan standses og udbedringsarbejder udføres. Desuden redegøres for hvordan fugtforholdene i kældre og under trapper kan forbedres ved ventilation.

Officielle noter

Særlige notter:

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.