Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Asbestholdige materialer i bygninger (SBI-anvisning 153) (* 1)


Udarbejdet for Byggestyrelsen af Cowiconsult Rådgivende Ingeniører AS. SBI-anvisning 153. 1986. 100 s. A5. Kr. 86,00.

Anvisningen er et katalog over asbestholdige materialer. Efter en kort vejledning om identifikation af asbestholdige materialer, bringes katalogblade over en lang række produkter eller produktgrupper med oplysninger om produktnavne, producent eller importør, anvendelsesområde, anvendelsesperiode, og så vidt muligt oplysninger om produkternes form, mål, udseende, overflade, materialeegenskaber og materialesammensætning.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.