Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Eget hus - men hvilket? (SBI-anvisning 150) (* 1)


Karen Ranten og Finn Vedel-Petersen. SBI-anvisning 150. 1985. 48 s. A5. Kr. 36,00.

Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Bygningsreglement for småhuse, 1985. Den gennemgår forhold af betydning for boligens brugsværdi og indeholder oversigter over mål på inventar, almindelig møbler og friarealer. Anvisningen henvender sig til familier, der skal købe eller bygge eget hus, og dermed også indirekte til typehusfabrikanter, arkitekter og ejendomsmæglere.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.