Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Godkendelses- og kontrolordninger for byggevarer (SBI-anvisning 122) (* 1)


Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 122. 2. udgave 1986. 40 s. A5. Kr. 43,00.

Anvisningen giver en samlet oversigt over alle de godkendelses- og kontrolordninger, der er etableret i henhold til bygningsreglementerne, Dansk Ingeniørforenings normer og danske standarder, samt de benyttede mærkninger af byggevarer.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.