Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers fugtisolering (SBI-anvisning 139) (* 1)


Nils Erik Andersen, Georg Christensen og Fleming Nielsen. SBI-anvisning 139. 1984. 2. oplag 1987. 100 s.A5 Kr. 66,50. Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Bygningsreglement 1982 og bringer eksempler på fugtteknisk korrekte udformninger af konstruktioner i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage. De indledende kapitler sammenfatter den grundlæggende viden om luftfugtighed, fugt i byggematerialer og forebyggelse af fugtskader i konstruktioner.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.