Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Armerede betondæk (SBI-anvisning 141) (* 1)


Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 141. 1985. 74 s. A5. Kr. 133,00.

Anvisningen beskriver grundlaget for dimensionering af enkeltspændte og dobbeltspændte plader i henhold til DIF's norm for betonkonstruktioner. Den bringer et sæt kurver til bestemmelse af dimensionsgivende momenter og reaktioner i krydsarmerede plader, og tabeller til bestemmelse af armeringsmængder for pladetykkelser mellem 80 og 200 mm.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.