Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Kloakering i landbruget og ved mindre beboelser i landzone. (SBI-landbrugsbyggeri 56) (* 1)


Harry W Petersen. SBI-landbrugsbyggeri 56.2.udgave 1984. 56 s. A4.

Kr. 91,50.

Publikationen er beregnet til at bruges sammen med DIF's »Norm for afløbsinstallationer«, DS 432 og »Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning«, DS 440. Den giver vejledning i planlægning og udførelse af afløbsanlæg med rørledninger i jord for ajle og spildevand ført til opbevaringstank eller via mekanisk rensning til et nedsivningsanlæg.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.