Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Naturgasinstallationer. Små anlæg (SBI-anvisning 145) (* 1)


Kaj Ovesen, Viggo Nielsen, Finn Schmidt-Jørgensen og Jørn Ole Lind. SBI-anvisning 145. 1985. 234 s. A5. Kr. 163,50.

Anvisningen giver udførlig vejledning i projektering og udførelse af gasinstallationer i enfamiliehuse og lignende mindre bygninger. Mange af de angivne principper, systemer og metoder finder dog også anvendelse ved større anlæg. Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til gasreglementet og i nært samarbejde med Dansk Gasmateriel Prøvning.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.