Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Afløbsinstallationer (SBI anvisning 96) (* 1)


Afløbsinstallationer. Finn Schmidt Jørgensen og Kaj Ovesen. SBI-anvisning 96. 6. oplag 1988 + Supplement 1984. 382 + 54 s. A5. Kr. 122,00.

Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Dansk Ingeniørforenings Norm for Afløbsinstallationer, DS 432, og behandler hele afløbsområdet, dels gennem beskrivelser af de enkelte systemers og komponenters funktion, dels gennem praktisk vejledning af retningslinier for dimensioneringen. Anvisningen leveres inklusive Supplement 1984.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.