Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vindlast på bærende konstruktioner (SBI-anvisning 158) (* 1)


Claes Dyrbye og Svend Ole Hansen, SBI-anvisning 158. 1989. 204 s. A5. Kr. 298,00.

Anvisningen giver en beskrivelse af vindens opståen, dens styrke og dens påvirkning af bygningskonstruktioner. Den dækker det behov, som er opstået som følge af mere detaljerede krav til slanke konstruktioners modstandsdygtighed over for vindlast. Anvisningen indeholder informationer, som ikke tidligere er publiceret samlet på dansk. Den er udarbejdet til støtte for rådgivende ingeniører og som lærebog på ingeniørskolerne.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.