Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Boligplan og brugsværdi. SBI-anvisning 168. (* 1)


Karen Ranten. SBI-anvisning 168. 1991. 96 s. A4. Kr. 274,50.

Hensigten med denne anvisning er at fremlægge et grundlag for

boligprojektering med udgangspunkt i boligens brugsværdi for

beboerne. Dette uanset om det drejer sig om gængse eller

utraditionelle boliger, nybyggeri eller boligforbedring. Anvisningen

samler de sidste års viden på området, idet den bygger på nyere

resultater fra danske, norske og svenske undersøgelser af boligers

anvendelse og funktionsduelighed.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.