Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers lydisolering. Ældre bygninger. SBI-anvisning 173. (* 1)


Jørgen Kristensen. 1992. 120 s. A5. Kr. 133,00.

Afløser SBI-anvisning 136: »Bygningers lydisolering. Ældre bygninger«. Anvisningen er revideret på baggrund af undersøgelsesresultatet fra nye danske og svenske undersøgelser af lydisolationen mellem boliger i ældre bygninger med bærende, murede vægge. Anvisningen giver eksempler på løsninger, der opfylder bestemmelserne i BR-82, og indeholder eksempler på foranstaltninger til forbedring af bygningsdeles lydisolation og vurdering af den lydisolation, der kan forventes opnået med en lydteknisk korrekt udførelse. Henvender sig til udførende og projekterende teknikere samt offentlige myndigheder. Er desuden velegnet som lærebog på ingeniørskolerne og andre tekniske skoler.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.