Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering. SBI-anvisning 169. (* 1)


Erik Brandt og Christian Woetmann Nielsen. SBI-anvisning 169. 1991.

84 s. A5. Kr. 86,00.

Afløser SBI-anvisning 109: »Bygningers vådrum. Gulve på træbjælkelag og beklædninger på skeletvægge« fra 1984. Af den nye anvisning fremgår, hvordan gulve og vægge i vådrum i boliger bør planlægges og udføres for at opnå varig tæthed mod vand og dermed sikkerhed mod skader som følge af råd og svamp. Indeholder et stort antal illustrationer, der eksemplificerer den detaljeringsgrad, som er nødvendig i et projekt- og udbudsmateriale for at sikre varig vandtæthed. Anvisningen er rettet til byggeriets teknikere, entreprenører og myndigheder til brug ved projektering, udførelse og kontrol af vådrumskonstruktioner. Anvisningen er knyttet til bestemmelserne i Bygningsreglement 1982, kapitel 7.8, og i Bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 4.6, om udførelse af gulve og vægge i vådrum.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.