Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers lydisolering. Nyere bygninger. SBI-anvisning 172. (* 1)


Jørgen Kristensen. SBI-anvisning 172. 1992. 148 s. A5. Kr. 146,50. Afløser SBI-anvisning 172. 112: »Bygningers lydisolering. Nye bygninger«. De væsentligste ændringer og tilføjelser forekommer i afsnittene, der redegør for de metoder, der anvendes til at vurdere måleresultater i relation til de opstillede krav, og hvor de lydmæssige egenskaber ved typiske samlinger mellem bygningsdele gennemgås. Anvisningen giver eksempler på løsninger, der opfylder bestemmelserne i bygningsreglementerne, BR-82 og BR-85. Henvender sig til udførende og projekterende teknikere samt offentlige myndigheder. Er desuden velegnet som lærebog på ingeniørskolerne og andre tekniske skoler.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.