Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Trækonstruktioner. Forbindelser. SBI-anvisning 140. (* 1)


H.J. Larsen og H. Riberholt. SBI-anvisning 140. 2. udgave 1991. 136

s. A5. Kr. 165,00.

Anvisningen gennemgår forbindelsesmidler og beregning og udformning af forbindelser i trækonstruktioner i overensstemmelse med de normer, der udkom i 1982. Den er udarbejdet til brug både ved projektering og som lærebog på ingeniørskolerne. Den forudsætter kendskab til den tekniske bjælketeori samt de indledende afsnit i SBI-anvisning 135: »Trækonstruktioner. Beregning«. I denne 2. udgave er der taget hensyn til, at der i Dansk Ingeniørforenings norm for trækonstruktioner er indført en ny lastgruppe (M-laster, fx sne). Endvidere er kapitel 7, Indlimede bolte, revideret på basis af nyere forsøgsresultater.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.