Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser udstedt i medfør af brandlovgivningen.


I forbindelse med ikrafttræden af bydningsreglementet for købstæderne og landet 1966 ophæves i medfør af lov nr. 247 af 10. juni 1960 om brandvæsenet i købstæderne og på landet § 40 følgende bekendtgørelser med virkning fra 1. april 1967:

1. Bekendtgørelse nr. 52 af 7. marts 1910 om forebyggelse af brandfare i forsamlingslokaler m.m. Bekendtgørelsen bevarer dog sin gyldighed i København.

2. Bekendtgørelse nr. 323 af 31. oktober 1916 om anbringelse af gnistfangere, sodfangere og støvkamre i fabriksskorstene m.v. i København og købstæderne samt på Frederiksberg. Bekendtgørelsen bevarer dog sin gyldighed i København og på Frederiksberg.

3. Bekendtgørelse nr. 322 af 27. december 1926 om indretning af rensedøre, af skorstene til bagerier, større varmeanlæg, industrielle virksomheder og lignende samt af centralvarmeanlæg på landet.

4. Bekendtgørelse nr. 189 af 10. maj 1933 og bekendtgørelse nr. 183 af 26. maj 1934 om indretning af tørrestuer m.v.

5. Bekendtgørelse nr. 217 af 21. juni 1934 og bekendtgørelse nr. 263 af 1. december 1936 om loftet over bageovne og dertil hørende indfyringsrum i erhvervsvirksomheder på landet.

6. Bekendtgørelse nr. 70 af 13. marts 1935 og bekendtgørelse nr. 59 af 19. februar 1943 om anvendelse af rugemaskiner og kyllingemødre.

7. Bekendtgørelse nr. 15 af 15. januar 1952 om spinkelt træværks afstand til skorsten, samt

8. Bekendtgørelse nr. 252 af 14. oktober 1957 om røgindretninger (røgeovne og røgkamre) i købstæderne og på landet.

Justitsministeriet, den 28. juni 1966.

K. Axel Nielsen.

/Frøsig.

Officielle noter

Ingen