Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i lønramme 1-35 i Boligministeriet


I medfør af §§ 3 og 26 i lov om tjenstemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986, fastsættes:

§ 1. Ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd i lønramme 1-35 foretages af direktørerne for Kort- og Matrikelstyrelsen, Slots~ og Ejendomsstyrelsen, Elektricitetsrådet, Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO) og Danmarks Gasmateriel Prøvning inden for hvert område.

Stk. 2. Uansøgt afskedigelse kan kun foretages af boligministeren.

Stk. 3. De af kongen/dronningen udnævnte tjenestemænd afskediges af kongen/dronningen, jævnfør § 26, stk. 1, i tjenestemandsloven.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 1990.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 481 af 29. juni 1989 om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i lønramme 1-34 i Boligministeriet.

Boligministeriet, den 25. juni 1990

AGNETE LAUSTSEN

/Alex Klug

Officielle noter

Ingen