Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rensning af skorstene og røgkanaler


§ 1

I bekendtgørelse nr. 67 af 27. marts 1961 om rensning af skorstene og røgkanaler affattes § 2 således:

»§ 2. Skorstene, der afleder røgen fra almindelige, jævnligt benyttede ildsteder, renses 2 gange årlig. Er der tilsluttet skorstenen 5 eller flere almindelige ildsteder såsom kakkelovne, vaskekedler, kaminer o. lign. eller centraliserede ildsteder med en samlet hedeflade på over 4 m2, renses den 3 gange årlig. Er der sluttet over 10 almindelige ildsteder til skorstenen, skal den renses hver anden måned i brugstiden, dog mindst 2 gange årlig.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1978.

Justitsministeriet, den 4. december 1978.

Nathalie Lind

/ Ebbe Nielsen

Officielle noter

Ingen