Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri


I medfør af § 62 a, stk. 1, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juli 1994, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at udføre og få økonomisk godtgørelse for følgende forbedringer m.v. i lejligheden:

  • 1) energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler o.lign.,
  • 2) andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger o.lign.,
  • 3) etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, som nødvendiggøres heraf,
  • 4) tekniske installationer, herunder elinstallationer.

Stk. 2. Installation af hårde hvidevarer er kun omfattet af retten efter stk. 1, hvis der er tale om udskiftning af hårde hvidevarer, der i forvejen hører til lejligheden. Installation af andre hårde hvidevarer er omfattet af retten efter § 29, stk. 1, i lov om leje til at foretage sædvanlige installationer i det lejede.

Stk. 3. Lejeren skal forudgående skriftligt anmelde påtænkte forbedringer m.v. til udlejer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 1994.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 30. september 1994

Rud Werborg

/ Margrete Pump

Officielle noter

Ingen