Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Boligstyrelsens cirkulære af 14. september 1987 om offentlig støtte til udbedring af byggeskader og renoveringsarbejder m.v. i statsstøttede ungdomsboliger


Med ikraftrædelsen af Bygge- og Boligstyrelsen's bekendtgørelse af 11. juni 1993 om offentlig støtte til udbedring af byggeskader og renoveringsarbejder mv. i statsstøttede ungdomsboliger, ophæves hermed Boligstyrelsens cirkulære af 14. september 1987 om offentlig støtte til udbedring af byggeskader og renoveringsarbejder m.v. i statsstøttede kollegier.

Cirkulæret ophæves med virkning fra 19. juni 1993.

H.E. Rasmussen

/Birthe Lehmann

Officielle noter

Ingen