Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruks for skorstensfejere i Københavns kommune


I medfør af § 32, stk. 5, og § 35 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976, fastsættes herved følgende:

§ 1

Om udførelsen af skorstensfejerens arbejde gælder reglerne i Københavns magistrats instruks af 10. juli 1969 for skorstensfejere i København med senere ændringer.

§ 2

Instruksen træder i kraft den 1. februar 1977.

Justitsministeriet, den 25. januar 1977.

Orla Møller.

/Kornerup

Officielle noter

Ingen