Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om stempelafgift af topografiske kort

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 29 af 18. februar 1929 om stempelafgift af topografiske kort med senere ændringer ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. april 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Erik Hovmand

Officielle noter

Ingen