Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Beregningsforudsætninger for dimensioneringstabeller i Træ 28: Træspærfag. (SBI-meddelelse 57) (* 1)


Bjælkespær, gitterspær, hanebåndsspær, bjælkelag, forankringer. Marius Johansen. SBI-meddelelse 57. 1986. 22 s. A4. Kr. 44,25.

Meddelelsen giver henvisninger til de relevante bestemmelser i normerne og specificerer de beregningsforudsætninger og beregningsmodeller, der ligger til grund for dimensioneringstabellerne i TRÆ 28, der er udgivet i samarbejde mellem SBI og Træbranchens Oplysningsråd.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.