Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Oliefyringsanlæg til bygningsopvarmning (SBI-meddelelse 25) (* 1)


Konstruktion, installation, drift, prøvning, godkendelse. Peter Olufsen, SBI-meddelelse 25. 1983. 98 s. A4. Kr. 55,50.

Meddelelsen giver en sammenhængende vejledning om de gældende myndighedsforskrifter, der er spredt over adskillige lovgivningsområder, samt forklarer deres tekniske baggrund. Desuden redegøres for hvornår oliefyringsmateriel skal typegodkendes, og hvilke krav materiellet skal opfylde for at opnå typegodkendelse.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.