Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Driftsinstruktioner for varmeanlæg (SBI-meddelelse 30) (* 1)


Leif Bagger-Hansen og Jørn Dinesen. SBI-meddelelse 30. 1983. 2. oplag 1985. 42 s. A4. kr. 37,50.

Meddelelsen giver detaljeret vejledning i opbygning af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, herunder anvisninger for energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. I otte afsnit gennemgås driftsinstruktionens indhold belyst med eksempler. Desuden berøres kort sammenhængen til driftsinstruktioner for andre tekniske installationer, bygninger og hele bebyggelser.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.