Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningsdrift-organisation og systematik (SBI-rapport 204) (* 1)


Vejledning for ledere i driftsorganisationer. Redigeret af Jørn Dinesen. SBI-rapport 204. 1990. 104 s. A4. Kr. 104,00.

Sammenfatter eksisterende viden om bygningsdrift, dvs. forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning. Vejledningen, som knytter sig til en bekendtgørelse fra Boligministeriet, redegør for, hvordan en rationel drift kan etableres og opretholdes gennem en driftsplan, en driftsorganisation, et styringssystem og en eftersynssystematik. Henvender sig til ledere i driftsorganisationer samt til projekterende og udførende teknikere, som skal udarbejde grundlag for og vejlede i bygningsdrift.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.