Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Principper og metoder for indregulering af radiatoranlæg. (SBI-rapport 111) (* 1)


Jørgen Christiansen. SBI-rapport 111. 2. udgave 1982. 178 s. A5. Kr. 116,70.

Rapporten beskriver nogle indreguleringsmetoder, der kan nedbringe radiatoropvarmede bygningers energiforbrug gennem en bedre fordeling af vandet til radiatorerne. Rapporten introducerer anvendelsen af et nyudviklet måleudstyr, der kan måle vandstrøm et vilkårligt sted i anlægget.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.