Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Beregning af energiforbrug i småhuse (SBI-rapport 148) (* 1)


Kjeld Johnsen og Anker Nielsen. SBI-rapport 148. 1984. 78 s. A5. Kr. 86,00.

Rapporten gennemgår en metode til beregning af energiforbruget til opvarmning af enfamiliehuse, specielt af lavenergihuse. Metoden bygger på månedsvis fordeling af varmetab ved transmission og ventilation samt varmetilskud fra personer, elektricitet og solindstråling. I beregningen indgår også bygningens evne til at akkumulere varme.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforsknigsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.