Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejrdata for VVS og energi (SBI-rapport 135) (* 1)


Dansk referenceår TRY. SBI-rapport 135. 1982. 64 s. A4. Kr. 73,20.

Rapporten bringer et materiale af udførlige og realistiske klimadata til brug ved VVS-tekniske beregninger. Referenceåret består af udvalgte måneder fra 15 års vejrobservationer således at det afspejler de typiske vejrforholds naturlige variation året igennem. Det omfatter 33 vejrparametre, hvoraf de 20 er angivet for hver time i året.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.