Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Dimensionering af armerede betonbjælker med huller (SBI-rapport 141) (* 1)


Klavs Feilberg Hansen. SBI-rapport 141. 1983. 24 s. A4. Kr.176,00.

Rapporten beskriver brudmekanismen i armerede betonbjælker med huller, og på grundlag heraf angives dels metoder til dimensionering af ekstra armering ved huller, der er så store at de griber ind i bjælkens normale måde at fungere på, dels kriterier for hvornår der blot skal placeres nogle få ekstra bøjler langs hullets rande.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.