Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tværbelastede murfelter. (SBI-rapport 158) (* 1)


Mogens Buhelt. SBI-rapport 158. 1984 68 s. A4. Kr. 86,00.

Rapporten bringer dels en oversigt over danske og udenlandske murværksforsøg, dels fuld rapportering af en ny dansk forsøgsserie, der belyser bøjningsstyrken af dansk murværk samt tværbæreevnen af tosidigt understøttede murfelter. Desuden indeholder rapporten et sæt bæreevneformler til brug i daglig projekteringspraksis.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.