Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Gitterspær i boltede tyndpladeprofiler til væksthuse. (SBI-landbrugsbyggeri 64) (* 1)


Knud Skov og Jens Chr. Ellum. SBI-landbrugsbyggeri 64. 1985. 72 s. A4. Kr. 158,00.

Publikationen beskriver beregningsmetoderne for væksthusets bærende konstruktion, der er udformet således, at den direkte kan erstatte den traditionelle bærende konstruktion i danske standardvæksthuse med en spændvidde på 20 m. Publikationen henvender sig til alle med interesse for udformning af tyndpladekonstruktioner i stål.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.