Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vindafstivende vægge af letbetonelementer (SBI-rapport 144) (* 1)


Bæreevneforsøg. Mogens Buhelt. SBI-rapport 144. 1983. 40 s. A4. Kr. 90,00.

Rapporten beskriver en forsøgsserie med 18 afstivende vægge opbygget af etagehøje, sammenlimede letbetonelementer. Der redegøres for de nødvendige kraftoverførende samlinger og der angives bæreevner for samlingerne og for væggen som helhed. Det konkluderes at sådanne vægge er velegnede som afstivende vægge i enfamiliehuse og lignende bygninger.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghendelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.