Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bedre friarealer i ældre boligområder (SBI-rapport 139) (* 1)


Bent Foerlev. SBI-rapport 139. 1983. 192 s. A5. Kr. 172,00.

En halv million boliger i de gamle bycentre - en fjerdedel af Danmarks boligmasse beboet af en femtedel af landets befolkning - har ingen eller kun små og ubrugelige friarealer. Rapporten belyser problemets omfang, beskriver metoder til friarealforbedringer, gennemgår lovgivningen og de økonomiske muligheder, og opstiller til sidst et forslag til program for en fremtidig indsats.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.