Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningsgennemgang som led i energistyring i større bygninger. (SBI-rapport 154) (* 1)


Jørn Dinesen og Preben Mørk. SBI-rapport 154. 1984. 100 s. A4. Kr. 90,00.

Rapporten indeholder materiale til brug ved planlægning og udførelse af en detaljeret bygningsgennemgang i forbindelse med etablering af løbende energistyring. Rapporten udbygger SBI-rapport 117: Et system for energiøkonomisk drift i større bygninger.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.