Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Boligventilationssystemer. (SBI-rapport 161) (* 1)


Peter Olufsen. SBI-rapport 161. 1984. 108 s. A4. Kr. 90,00.

Rapporten er en oversigt baseret på litteraturstudier over den nuværende viden om boligventilationens teori og virkelighed. Der redegøres for ventilationsbestemmelserne i dansk byggelovgivning, og for den argumentation der ligger til grund for kravene til ventilationssystemernes ydeevne. Rapporten slutter med at udpege områder for forskning og udvikling.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 02 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.