Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Betontanke til landbrug

(SBI-landbrugsbyggeri 72)


Konstruktive forhold. Troels Brøndum-Nielsen, SBI-landbrugsbyggeri 72. 1988. 60 s. A4. Kr. 104,00.

Publikationen fremlægger generelle beregningsmetoder for ringforspændte elementtanke. Desuden redegøres for årsager til skader på betontanke, især konstruktive forhold, både i forbindelse med projektering og udførelse. Meget af stoffet er derfor også relevant for udformning af slapt armerede betontanke. Publikationen henvender sig til rådgivende og projekterende teknikere og til producenter.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.