Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Udeluftventiler (SBI-rapport 196) (* 1)


Placering og funktion i etageboliger med mekanisk ventilation. Niels C. Bergsøe, SBI-rapport 196. 1989. 46 s. A4. Kr. 81,75.

Rapporten beskriver målinger af skyde-, spalte-, tallerken- og klapventiler med henblik på at give fabrikanter og projekterende et bedre grundlag for hensigtsmæssig udformning og placering af udeluftventiler. Rapporten opstiller luft- og lydtekniske krav og gennemgår desuden specialventiler til montering ved radiatorer samt fugtstyrede og lyddæmpende ventiler.

Redaktionel note
  • (* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller direkte fra Statens Byggeforskningsinstitut, telefon 42 86 55 33.
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.