Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende asbestholdige magnesitgulve


Til samtlige kommuner og amtskommuner

Vedrørende asbestholdige magnesitgulve

Byggestyrelsen igangsatte i december 1986 en undersøgelse af forekomst af asbestfibre i indeklimaet i lokaler med asbestholdige magnesitgulve. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu og vedlagte vejledning indeholder i punkt 3 et resumee af undersøgelsen. Vejledningen indeholder endvidere i punkt 2 en beskrivelse af asbestholdige magnesitgulve og i punkt 4 en række anbefalinger om, hvordan der på baggrund af den eksisterende viden mest hensigtsmæssigt bør reageres over for asbestholdige magnesitgulve anvendt i det eksisterende byggeri.

Pdv.

Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen