Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedr.: Tredie udgave af SBI-anvisning 109, »Bygningers vådrum«


Til samtlige kommunalbestyrelser

  • (bygningsmyndigheden)

Vedr.: Tredie udgave af SBI-anvisning 109, »Bygningers vådrum«

I bygningsreglement-1982 er der i kap. 7.8, stk. 4 og 6, henvist til forskrifter og anvisninger godkendt af boligministeriet.

Til orientering skal man meddele, at Statens Byggeforskningsinstitut har udsendt tredie udgave af SBI-anvisning 109 om »Bygningers vådrum«, og at denne tredie udgave erstatter tidligere udgaver.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen